• محصول
تالی الکتریک

برندها › Carspa 

کارسپا


انواع Carspa

23 هزار تومان تخفیف
اینورتر سینوسی کامل 600 وات کارسپا
23 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 4,500,000 ریال
قیمت: 4,270,000 ریال
35 هزار تومان تخفیف
اینورتر سینوسی کامل 1000 وات کارسپا
35 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 6,900,000 ریال
قیمت: 6,550,000 ریال
55 هزار تومان تخفیف
اینورتر سینوسی کامل 1500 وات کارسپا
55 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 11,000,000 ریال
قیمت: 10,450,000 ریال
70 هزار تومان تخفیف
اینورتر سینوسی کامل 2000 وات کارسپا
70 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 12,700,000 ریال
قیمت: 12,000,000 ریال
100 هزار تومان تخفیف
اینورتر سینوسی کامل 3000 وات کارسپا
100 هزار تومان تخفیف
قیمت قبلی: 19,000,000 ریال
قیمت: 18,000,000 ریال
   بازگشت به  فهرست برندها