محصولات › ترانســدیوســر و ایـزولاتـور زیمر آلمان › ترانسدیوسر و ترانسمیتر قابل بـرنامه ریـزی 

ترانسدیوسر و ترانسمیتر قابل بـرنامه ریـزی

ترانسدیوسر و ترانسمیتر قابل بـرنامه ریـزی

دریافت اطلاعات


ترانسدیوسرهای قابل برنامه ریزی با قابلیت اندازه گیری همزمان چندین متغیر از سیستم الکتریکی و تبدیل آنها به ۲، ۳ و یا ۴ خروجی آنالوگ، ۲ یا ۴ خروجی دیجیتال برای محدودیت سیگنالینگ ، اندازه گیری توان ، شبیه ساز خروجی ، محدود کننده خروجی و استفاده از رابط RS-۲۳۲/۴۸۵ در این نوع ترانسدیوسرها , قابلیت برنامه ریزی با کمک PC و نرم افزار را امکان پذیر می سازد که می تواند کمک مفیدی برای استفاده بهتر از دستگاه باشد .

شرکت تالی الکتریک دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیمر(Zimmer)  در زمینه خرید ، فروش ، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ترانسدیوسر و ترانسمیتر های قابل برنامه ریزی فعالیت دارد .

ترانســدیوســر و ایـزولاتـور زیمر آلمان › ترانسدیوسر و ترانسمیتر قابل بـرنامه ریـزی

 •  کمیت مورد اندازه گیری : توان اکتیو و راکتیو , توان ظاهری , ضریب توان ,  زاویه فاز 
 •  ورودی نامی : ولتاژ : (100V PT config - 500V direct (L-L
 •  رنج اندازه گیری : ولتاژ : 100V تا 692KV (خط-خط)
 •  رنج خروجی : 0 -- 20 میلی آمپر , 4 -- 20 میلی آمپر  ,  0 -- 10 ولت  /  (20-)  -- 0 -- 20 میلی آمپر یا (10-)  -- 0 -- 10 ولت

 •  ابعاد :  122.5x66.5x106.5 میلیمتر
 •  کمیت مورد اندازه گیری : جریان , ولتاژ , توان اکتیو , راکتیو  , ظاهری , ضریب توان(کسینوس فی) , تانژانت فی , فرکانس , انرژی , زاویه بین ولتاژ و جریان , THD
 •  رنج فرکانس ورودی : 47-63 هرتز
 •  رنج ولتاژ ورودی :  تک فاز :

 •  کمیت مورد اندازه گیری : جریان , ولتاژ , توان اکتیو و راکتیو , ضریب توان(کسینوس فی) , سینوس فی , فرکانس , انرژی , جریان مصرفی
 •  رنج فرکانس ورودی : 50 -- 60 هرتز , 16 هرتز
 •  رنج ولتاژ ورودی : 57 -- 400 ولت
 •  رنج جریان ورودی : 1 -- 6A

 •  کمیت مورد اندازه گیری : جریان , ولتاژ , توان اکتیو و راکتیو , ضریب توان(کسینوس فی) , سینوس فی , فرکانس , انرژی , نیاز آمپر 
 •  رنج فرکانس ورودی : 50 -- 60 هرتز , 16 هرتز
 •  رنج ولتاژ ورودی : 57 -- 400 ولت
 •  رنج جریان ورودی : 1 -- 6A

 •  کمیت مورد اندازه گیری : جریان , ولتاژ , توان اکتیو و راکتیو , ضریب توان(کسینوس فی) , سینوس فی , فرکانس , انرژی , جریان مصرفی
 •  رنج فرکانس ورودی : 50 -- 60 هرتز , 16 هرتز
 •  رنج ولتاژ ورودی : 57 -- 400 ولت
 •  رنج جریان ورودی : 1 -- 6A

 •  کمیت مورد اندازه گیری : جریان , ولتاژ , توان اکتیو و راکتیو , ضریب توان(کسینوس فی) , سینوس فی , فرکانس , انرژی , جریان مصرفی
 •  رنج فرکانس ورودی : 50 -- 60 هرتز , 16 هرتز
 •  رنج ولتاژ ورودی :57 -- 400 ولت
 •  رنج جریان ورودی : 1 -- 6A

 •  کمیت مورد اندازه گیری : جریان , ولتاژ , توان اکتیو و راکتیو , ضریب توان(کسینوس فی) , سینوس فی , فرکانس , انرژی , جریان مصرفی
 •  رنج فرکانس ورودی : 50 -- 60 هرتز , 16 هرتز
 •  رنج ولتاژ ورودی : 57 -- 400 ولت
 •  رنج جریان ورودی : 1 -- 6A

 •  کمیت مورد اندازه گیری : جریان , ولتاژ , توان اکتیو و راکتیو , ضریب توان(کسینوس فی) , سینوس فی , فرکانس , انرژی , جریان مصرفی
 •  رنج فرکانس ورودی : 50 -- 60 هرتز , 16 هرتز
 •  رنج ولتاژ ورودی : 57 -- 400 ولت
 •  رنج جریان ورودی : 1 -- 6A

ترانسدیوسر،ایزولاتور،ترانسمیتر،ترانسمیتر فرکانس،ترانسمیتر توان اکتیو،ترانسمیتر ضریب توان،ترانسمیتر مقاومت،ترانسمیتر قابل برنامه ریزی،ترانسمیتر دما،ترانسمیتر ایزوله